Giỏ hàng

KEM TẨY LÔNG CLÉO CÓ MÃ VẠCH KHÔNG Ạ?

Chào bạn, tất cả các sản phẩm Cléo khi lưu hành trên thị trường đều có mã vạch bạn nhé. Vui lòng xem phần in mã vạch trên bao bì sản phẩm.