Giỏ hàng của bạn

Chính sách bảo mật thông tin thanh toán

1. Cam kết bảo mật

Hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán (“Đối Tác Cổng Thanh Toán”) đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ tại website Cleobeauty.vn đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật ngành.

 

2. Quy định bảo mật

Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (internet banking) đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:

  • Thông tin tài chính ca Khách hàng s được bo v trong sut quá trình giao dch bng giao thc SSL (Secure Sockets Layer).
  • Chng nhn tiêu chun bo mt d liu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cung cp.
  • Mt khu s dụng một lần (OTP) được gửi qua SMS để đảm bảo việc truy cập tài khoản được xác thực.
  • Tiêu chun mã hóa MD5 128 bit.
  • Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của website Cleobeauty.vn áp dụng với Khách hàng:

  • Công ty cung cấp tiện ích lưu giữ token - chỉ lưu chuỗi đã được mã hóa bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán cung cấp cho Công ty. Công ty không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ khách hàng. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán Khách hàng được thực hiện bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán đã được cấp phép.
  • Đối vi th quc tế: thông tin th thanh toán ca Khách hàng mà có kh năng s dng để xác lp giao dch không được lưu trên h thng ca website Cleobeauty.vn Đối Tác Cổng Thanh Toán sẽ lưu trữ và bảo mật.
  • Đối vi th ni địa (internet banking), Công ty chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng. Công ty cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên sàn giao dịch thương mại điện tử website Cleobeauty.vn
 
Cleobeauty.vn trân trọng thông tin đến quý khách.